KURS 3D MODELIRANJA I 3D PRINTANJA ZA DJECU

Osnovna škola “Al Amel” u saradnji sa Eduka3D organizuje Kurs 3D modeliranja i 3d printanja za djecu u periodu od 7.7 do 30. 7.2021. godine.