Historija

Stepenica ka uspjehu

Osnovna škola „Al Amel“ osnovana je 1996/1997. školske godine uz odobrenje Ministarstva obrazovanja Kraljevine Jordan, kao jedan od projekata Jordanske vladine humanitarne organizacije. Od januara 2003. godine škola ima odobrenje od spomenutog ministarstva za samostalan rad kao privatna ustanova. Proces registracije kod nadležnog ministarstva u BiH počinje 2005. , a biva završen 2006. godine kada je upisana u registar škola koje rade po nastavnom planu i programu druge države. Škola je osnovana s ciljem obogaćivanja postojećeg nastavnog plana i programa u BiH. Škola je tokom proteklih godina renovirana, a prostorni kapaciteti su prošireni.

SMART SCHOOL

Za učenike

Za roditelje

Za nastavnike