JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE “AL AMEL” (za školsku 2022/2023. godinu)

Prvi upisni rok je otvoren i traje do 28. tekućeg mjeseca.

Upis se može izvršiti ispunjavanjem online forme preko službene stranice škole: www.alamelschools.ba ili u prostorijama škole od 10:00 do 12:00 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerena kopija):

-Izvod iz matične knjige rođenih
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća izdato od nadležne ustanove
-Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova
-Kopija lične karte roditelja (za državljane BiH) ili kopija pasoša roditelja (za strane državljane) i
CIPS – prijava prebivališta ili bijeli karton

O terminu dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem kontakt telefona kojeg budu naveli u prijavi.