Poziv za upis u prvi razred školske 2021/2022 godine

Broj: 222/21

Datum: 26.03.2021.

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), Osnovna škola „Al Amel“ Sarajevo, objavljuje

POZIV

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE „AL AMEL“ SARAJEVO

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

Upis djece u I razred Osnovne škole „Al Amel“ u školskoj 2021/2022. godini vršiti će se u periodu od 01. do 30. aprila 2021. godine. (aprilski upisni rok)

Prijavu za upis, možete dostaviti:

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole: (orginal ili ovjerena kopija):

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća izdato od nadležne ustanove;
  • Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova;
  • Kopija lične karte roditelja (za državljane BiH) ili kopija pasoša roditelja (za strane državljane) i
  • CIPS – prijava prebivališta ili bijeli karton

O terminu dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem kontakt telefona kojeg budu naveli u prijavi.

U prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati djeca koja do 01.03.2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Dodatne informacija u vezi upisa možete dobiti putem e-maila: upisalamel@gmail.com ili kontakt telefona 033/230-294.

DOBRO DOŠLI U OSNOVNU ŠKOLU „AL AMEL“ SARAJEVO

                                                               
                                                  DIREKTORICA  ŠKOLE

                                    Dževada Ćenanović-Mohamed