Vizija

Stepenica ka uspjehu

Sa vizijom da će upravo naša škola biti mjesto na kojem će se sticati nova znanja, njegovati talenti i rađati nove ideje, želimo da ohrabrimo učenike i roditelje da nam se pridruže na ovom obrazovnom putovanju i sa nama podijele radost uspjeha.

SMART SCHOOL

Za učenike

Za roditelje

Za nastavnike